Komunikaty

Informujemy, iż Komornik Sądowy Mariusz Kopeć w celu zatrudnienia poszukuje Asesora.

Oferty należy składać drogą e-mailową, pocztą lub osobiście w kancelarii.

 

Informujemy iż:

  • aktualne odsetki ustawowe wynoszą 5,00%
  • odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
  • aktualna stopa lombardowa wynosi 2,50 %
  • aktualne odsetki skarbowe wynoszą 8,00 %
stat4u