Komunikaty

Informujemy, iż Komornik Sądowy Mariusz Kopeć w celu zatrudnienia poszukuje Asesora.

Oferty należy składać drogą e-mailową, pocztą lub osobiście w kancelarii.

 

Informujemy iż:

  • aktualne odsetki ustawowe wynoszą
  • odsetki ustawowe za opóźnienie
  • aktualna stopa lombardowa wynosi
  • aktualne odsetki skarbowe wynoszą
stat4u