Licytacje nieruchomości

Licytacje ruchomości

Uwaga - zmiana siedziby kancelarii komorniczej

Informujemy, że od dnia 01.02.2016 r. Kancelaria Komornika Sądowego przy SR w Jeleniej Górze Mariusza Kopeć zmieniła siedzibę na nowy adres przy ul. Zamenhofa 3/1 w Jeleniej Górze.

 

Kancelaria Komornicza nr V w Jeleniej Górze

Kancelaria nr V Komornika Sądowego przy SR w Jeleniej Górze
Mariusza Kopeć.

ul. Zamenhofa 3/1, 58-500 Jelenia Góra.
tel. 75 76 47 025, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kancelaria czynna: pon. - piątek od 7:15 do 15:15,
Komornik przyjmuje strony we wtorki od 11:00 do 12:30.

Konto bankowe w banku BGŻ S.A.
nr konta: 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050.

 

Pliki do pobrania

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o wszczęcie egzekucji - najnowszy obowiązujący do 01.01.2019 r.
Dokument można pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć w kancelarii komornika.

 

 


Nowy Wniosek o wszczęcie egzekucji - 2019 rok !
 

Klauzula informacyjna RODO

Informacji w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Mariusza Kopeć Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

 

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Kopeć Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, 58-500 Jelenia Góra (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 75 76 47 025

adres: Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, 58-500 Jelenia Góra.

 

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres pocztowy: Mikołaj Ryzop ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

 

Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Więcej…

 
stat4u