UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!

Uprzejmie informuję, iż mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa dolnośląskiego, kancelaria komornicza nr V będzie w ograniczonym zakresie utrzymywać kontakt ze stronami i uczestnikami postępowania.

Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy, albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

Kontakt z kancelarią w formie telefonicznej, drogą pocztową lub elektroniczną.
Wpłaty jedynie na konto komornika:

Konto bankowe w banku BGŻ S.A.
nr konta: 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050.

stat4u